• Welkom bij Smits BV

  • Sleufloze drainage

  • Draineren in parkeerkelder

Specialist in Drainage & Peilgestuurde drainage

 

Goede drainage zorgt voor een betere verhouding tussen water en zuurstof en voor een betere grondstructuur. Hierdoor heeft men meer mogelijkheden met hetzelfde terrein, gedurende het gehele jaar.

 

Wij beschikken over een sleuf loze machine voor het aanbrengen van grote hoeveelheden drainage op grootschalige projecten. Op de kleinere percelen zoals op sportvelden en golfbanen, kan men het beste gebruik maken van een compacte kettinggraafmachine. Hiermee kan men machinaal zand afvoeren, waarna de sleuf met het gewenste drainagezand kan worden gevuld.

 

Om een goed draingeplan te ontwerpen werken wij met GPS metingen om hoogte verschillen in kaart te brengen. Deze gegevens verwerken wij tot een compleet draingeplan.

 

Wilt u in contact komen met onze verkoper of heeft u vragen klik hier

 

Peilgestuurde drainage

 

Precisie landbouw kent vele vormen. Wij van Smits proberen onze kennis en ervaring op het gebied van beregening hierop toe te passen omdat wij ervan overtuigd zijn dit de toekomst is. Smits BV denkt met verschillende partners mee om maatregelen te treffen die ervoor zorgen dat er in de landbouw meer geproduceerd kan worden met minder milieubelasting.


Water langer vasthouden, luidt sinds enkele jaren het devies van waterschappen en agrariërs. Door water in het buitengebied niet te snel af te voeren, hoeven grondgebruikers minder te beregenen, wordt verdroging van natuurgebieden tegengegaan en worden beken en rivieren gelijkmatiger belast. Een denkwijze die de belangen van de landbouw respecteert en tegelijkertijd meer kansen biedt aan natuur. Peilgestuurde drainage kan hierin een belangrijke rol spelen bij ontwikkelingen op dit gebied.

 

Bij peilgestuurde drainage monden de drainagebuizen niet uit in een watergang, maar zijn deze aangesloten op een zogeheten verzameldrain. Deze verzameldrain mondt uit in een verzamelput. In deze verzamelput zit een verstelbare overstort waarmee de afwatering van de drainage actief kan worden gestuurd. Daarmee kun je er voor zorgen dat het water dat in drainagepijpen terecht komt alleen wordt afgevoerd in het vroege voorjaar; de tijd dat er zware machines het veld op moeten en waarin de planten last kunnen krijgen van te veel water. De rest van het jaar kan de overloop of uitlaat zó worden afgesteld dat het water in de buizen blijft staan en rustig de tijd krijgt om in de grond te trekken. De grond droogt dan minder snel uit. Er zijn zelfs mogelijkheden waarmee de verzameldrain aangesloten kan worden op een pompunit waardoor bij extreem veel water het perceel tot een gewenst niveau leeggepompt kan worden.


Kortom peilgestuurde drainage leidt tot een betere vochtvoorziening van gewassen, minder beregening en lagere bemestingskosten. Het systeem biedt veel meer flexibiliteit dan traditionele buisdrainage.

 

Precisie landbouw kent vele vormen. Wij van Smits proberen onze kennis en ervaring op het gebied van beregening hierop toe te passen omdat wij ervan overtuigd zijn dit de toekomst is.

 

Voor meer informatie en een passende oplossing kunt u contact met ons opnemen.

 

Logo

Smits BV | Habraken 1201 | 5507 TB Veldhoven | T: +31 (0)40 2532539 | info@smitsveldhoven.nl

KvK Eindhoven 17110448 | BTW nr. NL8073.78.975.B01